Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować, iż z myślą o Państwa wygodzie nasza strona internetowa zostanie

przebudowana w najkrótszym czasie jak tylko będzie to możliwe,

jednocześnie informujemy, że zmienił się adres naszej siedziby na :


API Sp. z o.o.

ul. Wojskowa 6/B6

60-792 Poznań

                                                                                        tel. 61 223 09 08                             mail: biuro@apispzoo.plZajmujemy się kompleksową obsługą Inwestycji na każdym szczeblu realizacji począwszy od wstępnych analiz, koncepcji i wyboru lokalizacji,
a skończywszy na projekcie wykonawczym oraz dokumentacji powykonawczej.

Zakres naszej działalności to przede wszystkim realizacja zamierzenia Inwestycyjnego, w skład którego wchodzą:
   -  analizy przydatności terenu dla konkretnej Inwestycji
   -  koncepcje zagospodarowania terenu
   -  przygotowanie wniosków o wydanie Warunków Zabudowy i Zagospodarowania Terenu
   -  opracowanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
   -  opinie i ekspertyzy urbanistyczne
   -  przygotowywanie wniosków o wydanie Warunków Technicznych na poszczególne media
   -  przeprowadzanie pełnej procedury uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć
   -  uzyskanie opinii Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
   -  uzyskanie decyzji lokalizacyjnych zjazdów oraz uzgodnień obsługi komunikacyjnej inwestycji
   -  pełnobranżowe projekty budowlane
   -  pełnobranżowe projekty wykonawcze
   -  dokumentacja powykonawcza
   -  inne niezbędne dokumenty, opinie, decyzje, uzgodnienia i opracowania

Od wielu lat współpracujemy z wykwalifikowanymi specjalistami różnych branż, rzeczoznawcami, ekspertami licznych dziedzin okołobudowlanych. Dzięki temu
potrafimy znaleźć rozwiązanie każdego problemu i poradzimy sobie z każdym wyzwaniem, które stoi przed projektantem i inwestorem.

Copyright © 2013 API Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrze?one